Flera miljoner människor i världen livnär sig på att odla kakao, främst i Västafrika och Sydostasien. Branschen är väl medveten om att producenterna har svårigheter när det gäller ekonomi, minderåriga arbetare, utveckling av odlingar och olika ländernas politiska system.
Branschen har därför tagit gemensamt ansvar i organisationen World Cocoa Foundation (WCF) där man stöttar odlingar och arbetare på olika sätt. På så sätt får de verktyg för att odla bättre kakao, marknadsföra sig samt bli mer lönsamma.
Bregmos stödjer WCF och arbetet av en hållbar kakaoodling.

Läs mer på www.worldcocoafoundation.org.