Bregmos


Från Borgstena till Skandinavien

Om Bregmos

Bregmos grundades 1999 i Vesene, strax utanför Herrljunga. Vi började där – och vi gjorde det med en tablettask. Det var den första produkten vi hade i vårt sortiment. I maj -99 kom ordern om 150 000 askar. Efter att i juni samma år ha installerat en tablettaskmaskin som skulle klara av att packa ordern, hade vi i augusti redan levererat 200 000 tablettaskar.

Idag har Bregmos sitt säte i Borgstena, strax utanför Borås i Sverige. Vi har under åren som gått utvecklats och säljer nu till, förutom Sverige, även Norge och Finland och vi har över 20 anställda. Vi har dessutom en maskinpark som får chokladmästarna i Belgien att suktas! Vi har kommit långt sedan starten i Vesene 1999. Men tablettaskmaskinen? Den står kvar, inne i hjärtat av Bregmos fabrik, och påminner oss om var vi började – och varför.

i chokladfabriken produktion av choklad

Miljö & CSR

I vårt arbete ser vi till att lämna så få och så små klimatspår som möjligt. Sedan 2011 är vi certifierade enligt ISO 14001.

Vi erbjuder ekologiska tablettaskar och ekologisk choklad. Vi använder vatten- och UV-baserade färger i vårt tryckeri – allt för att minimera utsläppet av kemikalier. Överskottsvärmen som våra tryckpressar genererar återanvänder vi och bidrar till uppvärmningen av våra lokaler. Dessutom använder vi bara grön el. Vi arbetar ständigt för att hitta lösningar som är klimatsmarta.

Vi är med och stödjer World Cocoa Foundation, i deras framställande av miljövänlig och hållbar kakaonäring.

Våra produkter är av hög kvalitet, både sett till smak och klimat

Bregmos innehar följande miljöcertifieringar

ISO 14001 certifiering SWEDAC ackreditering Grön El Förpacknings och Tidnings insamlingen