Bregmos Reklamgodis började 1999 – och vi gjorde det med en tablettask. Redan då visste vi värdet i produktmedia, i att kommunicera ut budskap på ett konsumerbart objekt. För vilken reklam fyller bättre sitt syfte, än den kunden stoppar ner i väskan och tar med sig hem?

Vi på Bregmos Reklamgodis tillverkar just godis. Förpackningarna trycker vi ditt eget budskap på. Mycket ur vårt sortiment kan du designa helt själv, eller så kan du välja att bara placera en logga eller en fras på redan färdig bakgrund. Klicka här för att utforska våra standardprodukter.

Vi har ett stort sortiment av profilgodis, eget tryckeri med tre tryckpressar enligt flexo-metoden, egen tillverkning och egen fabrik. Våra produkter möter hög standard, sett till såväl innehåll som tryck – detta för att bära ditt budskap hela vägen från kundmöte till genomförd affär.

Bregmos Reklamgodis tillverkning

På Bregmos Reklamgodis AB har vi egen chokladtillverkning. Dessutom har vi egna tryckmaskiner och vi packar alla våra produkter på plats i Borgstena, Sverige. Miljövänligt tänk följer med oss i varje steg, från energin som värmer upp våra lokaler, till framställandet av våra produkter.

Produktmedia – produkter med eget tryck

Tänk dig att du är på en mässa. Du är där som besökare. Framför dig brer den stora salen ut sig, fylld med montrar och representanter från olika företag. Du har något slags förutfattad mening om några av företagen, du vet att ett antal av dem är intressanta för just dig och att en del inte alls är det. Du söker dig såklart först till de företag som tilltalar dig mest. Men sen då? Vilket av de där företagen kommer du lägga på minnet?

Profilerat godis – reklam du stoppar i munnen.

När du kliver ut genom dörrarna och lämnar mässan bakom dig, sätter dig i bilen eller på bussen och öppnar väskan i jakt på något att stoppa i munnen så ligger det en tablettask däri. Du klickar kanske igång din telefon, scrollar snabbt förbi annonserna i ditt Facebook-flöde och raderar ovälkomna reklammejl i din inkorg. Du stoppar en tablett i munnen. Och asken du håller i handen, med ett av företagen från mässans logga på, stoppar du tillbaka ner i väskan, redo att stilla suget mellan måltider nästa gång. Vår produktmedia är reklam du inte scrollar förbi. Det är reklam du kan ta på.

Med miljön i fokus

Vi använder bara grön el i våra lokaler. Sedan 2018 erbjuder vi ekologiskt certifierad choklad och tablettaskar.

Vårt miljöarbete innebär inte bara att vi ska uppfylla de krav myndigheter och kunder ställer på oss. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra och förebygga föroreningar. Det gör vi för att bidra med vår del till en hållbar utveckling och skyddande av miljön.

Vårt miljöarbete

Vårt kontinuerliga miljöarbete innebär att vi:

 • tar miljöhänsyn vid inköp och produktion av varor. T.ex arbetar vi för att nyttja energi och råvaror på ett effektivt sätt och vi ställer relevanta miljökrav på våra leverantörer.
 • uppfyller tillämpliga miljölagar och andra krav som berör miljön i vår verksamhet.
 • arbetar för att personalen ska öka sin medvetenhet om vårt interna miljöarbete samt motivera dem till aktiva miljöinsatser.
 • arbetar med att minska produktionssvinn.
 • källsorterar det avfall som uppstår hos oss. Vi arbetar på att minska avfallsmängderna där så är möjligt samt återvinna de avfall som går.
 • med kunskap och aktiva insatser skall förebygga förorening av miljön.
 • ständigt skall arbeta med att förbättra vårt miljöarbete.
 • har en beredskap för nödsituationer.
 • arbetar för att minska klimatpåverkan från våra transporter genom att:
  + planera företagsbesöken inom samma område vid samma tillfälle
  + samordna och planera leverans av varor
  + välja miljömärkta fordon och transportentreprenörer

Bregmos Reklamgodis tryckeri

Idag har vi tre tryckpressar enligt flexo-metoden. Vi trycker med vatten- och UV-baserade färger vilket minskar utsläpp av kemikalier till nära noll. Det spill som ändå blir går som brännbart eller till nedbrytning via Stena Metall.