I vår mediabank hittar du våra prislistor, tryckmallar, produktbilder, med mera. Ladda ner och använd bilderna vid marknadsföring, som hjälpmedel eller när som helst när det passar.

Under mappen Catalogs-Pricelists-etc hittar du b.la vår produktkatalog, prislista och allergenguide. Klickar du på mappen Images hittar du produktbilder och andra bilder som kan användas vid marknadsföring. För att hitta våra tryckmallar klicka på mappen Print-Templates.

Alla filer finns på Dropbox.

Bregmos Media Bank >>>

mediabank